Pomysł i wizja

Interaktywna Mapa Polsko-Niemiecka (Deutsch-Polnische Landkarte) to internetowy projekt Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN).

190scrennshot_landkarte_pl_de

Na interaktywnej Mapie Polsko-Niemieckiej zgromadzono najważniejsze organizacje i instytucje polityczne, kulturalne i naukowe znajdujące się na terenie Polski i/lub Niemiec, mające charakter polsko-niemiecki i międzynarodowy. Na mapie jest ich obecnie 358.

Mapa nie uwzględnia około 650 partnerstw miast. W przyszłości powstanie osobna mapa, na której zostaną one przedstawione w podobnej formie.

Mapa

Możesz skorzystać z następujących możliwości:

Na mapie znajdują się wszystkie instytucje i projekty. Za pomocą filtrów (kategorii) możesz zdecydować o profilu wyszukiwania. Wybierz Polskę lub Niemcy.

Jeśli już wybrałeś kraj, możesz teraz wybrać jedną z sześciu kategorii:

  SDPZ-FWPN wyróżniające się projekty FWPN: Tu przedstawiamy projekty od 1991 roku dotowane przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej mające na celu ochronę dziedzictwa narodowego, w tym ochronę zabytków sakralnych, pomników i historycznych miejsc spotkań.
  nauka nauka: Tu zgromadzono instytucje naukowe, w których prowadzi się badania na temat Polski lub Niemiec i które przyczyniają się do poszerzania wiedzy o tych krajach.
  edukacja/spotkania edukacja/spotkania: Do tej kategorii należą placówki edukacyjne, ośrodki uniwersyteckie, fundacje o charakterze politycznym a także inicjatywy młodzieżowe i miejsca spotkań młodzieży z Polski i Niemiec. Nie uwzględniono w niej współpracy międzyszkolnej.
  kultura kultura: Tu przedstawiamy wszelkie instytucje kulturalne i przedsięwzięcia mające na celu propagowanie kultury polskiej w Niemczech i niemieckiej w Polsce. Znalazły się tu m. in. muzea, fundacje promujące kulturę i festiwale.
  media media: Tu przedstawiamy projekty medialne (prasę, radio, telewizję, portale internetowe), których celem jest informowanie o stosunkach polsko-niemieckich lub/i o sąsiedzkim kraju.
  inne współpraca instytucjonalna/inne: W tej kategorii znalazły się placówki dyplomatyczne, stowarzyszenia gospodarcze i in.

Jak utworzyć profil wyszukiwania:

Jeśli wybrałeś filtr „Polska”, na wycinku mapy pojawi się terytorium Polski i wszystkie wpisy dotyczące Polski z każdej kategorii. Jeśli teraz klikniesz na jedną z aktywnych ikonek znajdujących się pod mapą lub klikniesz na znajdujące się pod wyszukiwarką menu „wybierz kategorię” i je rozwiniesz, po prawej stronie ukaże się lista wszystkich wpisów z danej kategorii, np. „media”. Dodatkowo lista zostanie przedstawiona graficznie na mapie. Jeśli wybierzesz jeden wpis, np. Polsko-Niemieckie Dni Mediów, na mapie pojawi się „dymek” z danymi kontaktowymi tej instytucji (adres, telefon, faks, email, link do strony internetowej). Dalsze informacje (opis instytucji), o ile są dostępne, pojawią się pod mapą.

Szybkie wyszukiwanie według nazwy instytucji/projektu lub nazwy miasta

Jeśli chcesz skorzystać z funkcji szybkiego wyszukiwania, wpisz do wyszukiwarki nazwę interesującej Cię instytucji lub nazwę miasta, w którym znajduje się siedziba instytucji. Wpisuj zawsze oryginalną nazwę miasta: jeśli szukasz instytucji mającej siedzibę w Niemczech, wpisz niemiecką nazwę  (np.  “Köln”, jeśli szukasz Kolonii).

Mój skoroszyt

Ta funkcja umożliwia zebranie i zapisanie w jednym miejscu informacji o instytucjach. Zgromadzone w ten sposób teksty można potem wydrukować.

Wykaz instytucji

Ta funkcja umożliwia przeszukiwanie wszystkich instytucji z obydwu krajów w kolejności alfabetycznej. Możesz także je wyszukać po wybraniu jednej z sześciu kategorii.

Zgłoś instytucję/projekt

Interaktywna Mapa Polsko-Niemiecka została udostępniona online 4 stycznia 2010 roku i jest stale aktualizowana i uzupełniana. Jeśli brakuje na niej Twojej instytucji czy projektu lub znalazłeś błąd, prosimy o informację pod adresem:

kontakt@fwpn.org.pl

Uwaga! Mapa nie uwzględnia partnerstw między polskimi i niemieckimi miastami i szkołami.