Bildung/Begegnung

Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego

(Öffentliche Niederschlesische Bibliothek)

Biblioteka Niemiecka
Rynek 58
PL – 50-116 Wrocław

Telefon: +48 71 3352235
Fax: +48 71 3441808

E-Mail: goethe@wbp.wroc.pl
Homepage: Dolnośląska Biblioteka Publiczna – Biblioteka Niemiecka