Krakauer Haus in Nürnberg

(Dom Krakowski w Norymberdze)

Dyrektor: Grażyna Wanat

Hintere Insel Schütt 34,
90403 Nürnberg

telefon: +49 911 22 41 20
fax: +49 911 24 48 241

e-mail: kontakt@krakauer-haus.de
strona www: www.krakauer-haus.de

Dom Krakowski w Norymberdze został uroczyście otwarty w 1996 r. jako ukoronowanie zapoczątkowanego w 1979 r. partnerstwa pomiędzy Krakowem a Norymbergą.

W Domu Krakowskim w Norymberdze znalazły miejsce instytucje reprezentujące i promujące Kraków, jego kulturę i wartości turystyczne. Działalność Domu Krakowskiego, która finansowana jest przez Urząd Miasta Krakowa oraz wspierana przez Urząd Miasta Norymbergi, koncentruje się przede wszystkim na projektach kulturalnych promujących Kraków. W Domu Krakowskim odbywają się regularnie koncerty muzyczne, wystawy, odczyty literackie, wernisaże, dyskusje z publicznością oraz zainicjowany w 2006 roku „Tydzień Filmu Polskiego”.