media

Angora | Redaktion in Deutschland

(Angora | Redakcja w Niemczech)

Redaktor Naczelny: Andreas Hübsch

Postfach 10 17 23
44017 Dortmund

telefon: 0049 231 101948
fax: 0049 231 7213326

e-mail: redakcja@angora-online.de
strona www: http://www.angora-online.de/

ARD-Studio w Warszawie

telewizja | Ulrich ADRIAN
telefon: 022 – 543 02 00
fax: 022 – 543 02 10
email: telewizja [at] ard.pl

radio | Henryk Jarczyk
telefon: 022 – 543 02 89,
fax: 022 – 543 02 90
email: radio [at] ard.pl

ul. Bieżanowska 6
02-655 Warszawa


Związek Niemieckich Nadawców Publiczno-Prawnych (Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland) istnieje od roku 1950. ARD zatrudnia 23.500 pracowników i jest tym samym największym niekomercyjnym nadawcą programów w skali światowej.

:: portret ARD na stronie Polsko-Niemieckich Dni Mediów

Biuletyn Niemiecki

redakcja: dr Waldemar Czachur (CSM), Paul-Richard Gromnitza (FWPN)

Biuletyn jest odpowiednikiem niemieckiej edycji Polen-Analysen wydawanym przez Forschungsstelle Osteuropa, Deutsches Polen-Institut i Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde. Wydawcami biuletynu są Centrum Stosunków Międzynarodowych w Warszawie oraz Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Biuletyn Niemiecki…

… analizuje wybrane procesy polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturowe mające istotny wpływ na Niemcy,

… dostarcza polskojęzycznym czytelnikom rzetelnych analiz sporządzonych przez młodsze pokolenie analityków i ekspertów,

… zaprasza do dyskusji na tematy związane z Niemcami, Polską i stosunkami polsko-niemieckimi w Europie,

… skierowany jest do osób zainteresowanych sprawami niemieckimi i relacjami polsko-niemieckimi na różnych płaszczyznach zawodowych i osobistych (dziennikarze, eksperci, urzędnicy administracji centralnej i lokalnej, dyplomaci, studenci itd.),

… udostępniany jest od grudnia 2009 r. raz w miesiącu (co drugą środę miesiąca) i rozsyłany drogą elektroniczną w formie PDF.

Jeśli chcesz co miesiąc otrzymywać Biuletyn Niemiecki drogą elektroniczną.

strona Biuletynu Niemieckiego