nauka

Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa (BKGE)

(Federalny Instytut ds. Kultury i Historii Niemców w Europie Środkowej i Wschodniej)

Dyrektor:  Prof. dr Matthias Weber

Johann-Justus-Weg 147a
26127 Oldenburg

telefon: +49 441 96 19 5-0
fax: +49 441 96 19 5-33

e-mail: bkge@uni-oldenburg.de
strona www: www.bkge.de

Federalny instytut ds. Kultury i Historii Niemców w Europie Środkowej i Wschodniej (BKGE) został utworzony w 1989 roku w Oldenburgu. Instytut ten podlega Pełnomocnikowi Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów.

Zadaniem Instytutu Federalnego jest doradztwo i wspieranie rządu Republiki Federalnej we wszystkich sprawach, dotyczących badań, prezentacji i upamiętniania kultury i historii Niemców w Europie Środkowej i Wschodniej.

Zakres działania instytutu nastawiony jest na cztery działy: historia, literatura i język, etnografia oraz historia sztuki. Instytut działa również na polu nauki i nauczania przy Uniwersytecie Carla von Ossietezky’ego w Oldenburgu.

Instytut współpracuje między innymi z Uniwersytetem Wrocławskim oraz Uniwersytetem Toruńskim.

Publikacje:
Rocznik (Berichte und Forschung), publikacje z zakresu kultury i historii Niemców w Europie Środkowej i Wschodniej (Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa) oraz publikacje internetowe (słownik, monografie, zasoby archiwalne).

Centrum Stosunków Międzynarodowych

Dyrektor: Janusz Reiter

ul. Emilii Plater 25
00-688 Warszawa

telefon: 022 646 52 67
fax 022 646 52 58

e-mail: info@csm.org.pl
strona www: http://csm.org.pl

Centrum Stosunków Międzynarodowych jest fundacją, stanowiącą niezależny, pozarządowy ośrodek analityczny, zajmujący się polską polityką zagraniczną i najważniejszymi dla Polski problemami polityki międzynarodowej. W tym celu CSM prowadzi projekty badawcze, organizuje liczne konferencje i seminaria, przygotowuje raporty i analizy, publikuje artykuły i książki. Centrum utrzymuje kontakty merytoryczne z czołowymi ośrodkami badawczymi w dziedzinie stosunków międzynarodowych, w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w USA, Rosji, Ukrainie i w wielu innych krajach.

Wspólnie z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej CSM od grudnia 2009 roku co miesiąc wydaje“Biuletyn Niemiecki”- polskojęzyczny odpowiednik “Polen Analysen”.

Deutsch-Polnische Akademische Gesellschaft e.V.

(Niemiecko-Polskie Towarzystwo Akademickie T.z. )

Osoby odpowiedzialne: Miriam Yegane Arani, Bernd Panzer

Fuldastraße 55
12043 Berlin

e-mail: kontakt@dp-ag.org
strona www: www.dp-ag.org

Niemiecko-Polskie Towarzystwo Akademickie T.z. (DPAG e.V.) założone zostało w 1996 r. w Kilonii jako stowarzyszenie użyteczności publicznej, którego założeniem jest nauka i edukacja w duchu porozumienia między narodami. Celem DPAG e.V. jest wniesienie wkładu w zbliżenie Niemców i Polaków na płaszczyźnie akademickiej. Wszelkie propozycje kształceniowe Towarzystwa są dostępne dla wszystkich zainteresowanych.