wyróżniające się projekty FWPN

Bielsko-Biała | Cmentarz Żydowski

strona internetowa: http://kirkuty.xip.pl/bielskobiala.htm

Hekatomba ostatniej wojny ominęła ten wyjątkowo piękny cmentarz żydowski w Bielsku-Białej. Pomoc FWPN pozwoliła na przeprowadzenie w latach 1993-1996 prac budowlano-remontowych i porządkowych. Nieliczni żyjący jeszcze członkowie tutejszej gminy żydowskiej podkreślają, że wiele macew świadczy o powiązaniu żydowskiej społeczności miasta z niemieckojęzycznym kręgiem kulturowym.

400cmentarz_w_bb

Foto: Dominik Łyszczek

Cmentarz żydowski w Bielsku powstał w 1849 r. w dzielnicy Aleksandrowice przy obecnej ul. Cieszyńskiej 92. Teren pod nekropolię zakupił ze składek społecznych Adolf Brüll. Cmentarz ma powierzchnię 2,4 ha, posiada ogrodzenie, a w przedniej jego części usytuowany jest dom pogrzebowy. Dom ów został wybudowany w 1885 r. w miejsce pierwszego budynku, który spłonął po kilku latach użytkowania (został on otwarty w 1867 r.). Ze względu na ustawę wydaną w 1868 r. przez cesarza austriackiego Franciszka Józefa (która głosiła m.in., iż żadna gmina wyznaniowa nie może odmówić pochówku na swym cmentarzu osobie nie będącej członkiem owej gminy) na bielskiej nekropolii jest pochowanych kilku katolików i czterech wyznawców islamu. Od 5 marca 1997 r. cmentarz jest własnością Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Bielsku-Białej i w dalszym ciągu pełni funkcje grzebalne.

Ciechocinek | Tężnie

Tężnie w Ciechocinku zostały zbudowane z inicjatywy Stanisława Staszica. Budowa tężni była wzorowana na obiektach tego typu istniejących w Niemczech. Zrekonstruowana w latach 1993-1996 tężnia to unikalny zabytek myśli technicznej z połowy ubiegłego stulecia, który dzięki wsparciu FWPN nadal może służyć kuracjuszom. O skali przedsięwzięcia świadczy fakt, że na remont zużyto ok. 2 500 m3 drewna.

Tężnie w Ciechocinku to zespół trzech tężni solankowych, wzniesionych w XIX wieku w Ciechocinku, w województwie kujawsko-pomorskim. Jest to największa tego typu drewniana konstrukcja w Europie.

400Gradierwerke_Ciechocinek

Ciechocińskie tężnie zostały zaprojektowane przez profesora Akademii Górniczej w Kielcach Jakuba Graffa, w oparciu o źródła solanki odkryte tu jeszcze w drugiej połowie XVIII wieku chociaż miejscowa ludność wydobyciem i warzeniem soli zajmowała się już w XIII wieku na mocy zezwoleń danych przez Konrada I mazowieckiego.

Częstochowa | Klasztor oo. Paulinów na Jasnej Górze

W 2000 r. dzięki dotacji FWPN klasztor Ojców Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie mógł dokończyć kompleksową konserwację elewacji XVII-wiecznej wieży bazyliki.

klasztor jasna góra

Jasna Góra (łac. Clarus Mons) – wzgórze w Częstochowie z zespołem klasztornym zakonu paulinów. Jest jednym z ważniejszych miejsc kultu maryjnego i od setek lat, najważniejszym centrum pielgrzymkowym w Polsce. Na Jasnej Górze znajduje się obraz Matki Boskiej Częstochowskiej.
Szczególnego znaczenia dla Polaków miejsce to nabrało 1 kwietnia 1656, gdy Jan II Kazimierz Waza złożył śluby lwowskie. 16 marca 1657 przybył na Jasną Górę i tam modlił się o uratowanie Rzeczypospolitej przed protestanckimi wojskami szwedzkimi i węgierskimi. W tym dniu doszło do skutecznej obrony Krosna przed wojskami Rakoczego. Śluby lwowskie powtórzone zostały 26 sierpnia 1956 w Jasnogórskich Ślubach Narodu Polskiego, napisanych przez Stefana Wyszyńskiego 16 maja 1956.